Bài 49: Quần xã sinh vật

Bình chọn:
4.4 trên 125 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 SGK Sinh học 9

  - Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh và ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã.

 • Bài 1,2,trang 149, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2,trang 149, SGK Sinh học lớp 9

  1.Thế nào là một quán xă? Quần xã khác với quẫn thể như thế nào? 2.Hãy lấy một ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau: - Kể tên các loài trong quần xã đó. - Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào? - Khu vực phân bố của quần xã.

 • Bài 3,4,trang 149, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3,4,trang 149, SGK Sinh học lớp 9

  3.. Hãy nêu những tính chât về số lượng và thành phần loài của quần xã. 4. Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học