Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Bình chọn:
4.4 trên 79 phiếu
  • Bài 1, 2, trang 107, SGK Sinh học lớp 9

    Bài 1, 2, trang 107, SGK Sinh học lớp 9

    1.Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lẩn được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hạp với loại đối tượng nào? 2.Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điềm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thick hạp vời đổi tượng nào?

  • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 106 SGK Sinh học 9

    Câu hỏi lý thuyết 1 trang 106 SGK Sinh học 9

    Hãy trả lời các câu hỏi sau: - Chọn lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống khác nhau như thế nào?