Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bình chọn:
3.9 trên 36 phiếu
  • Bài 3, trang 111, SGK Sinh học lớp 9

    Bài 3, trang 111, SGK Sinh học lớp 9

    3.Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở Việt Nam là ở lĩnh vực nào?

  • Bài 1,2,trang 111, SGK Sinh học lớp 9

    Bài 1,2,trang 111, SGK Sinh học lớp 9

    1.Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là ca bàn? Cho ví dụ minh họa kết quả của mỗi phương pháp đó. 2.Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào? Tại sao? Cho ví dụ.