Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

Bình chọn:
4.1 trên 47 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159 SGK Sinh học 9

  - Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

 • Bài 1,2,trang 160, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2,trang 160, SGK Sinh học lớp 9

  1.Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người. 2.Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại cùa những việc làm đó; những hành động cần thiết để khác phục ảnh hưởng xấu dó rồi liệt kê vào bảng

 • Câu hỏi lý thuyết 2 trang 160 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 2 trang 160 SGK Sinh học 9

  Hãy nêu những biện pháp mà em biết để bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.