CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.3 trên 28 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

  Câu 1: Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết: - Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội? - Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? Câu 2: Hãy vẽ sơ dồ phả hệ của cac trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: - Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao?

 • Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

  Quan sát hai sơ đồ hình 28.2a,b. Hãy trả lời các câu hỏi sau - Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

 • Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9

  1.Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên. 2. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điếm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.

 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 82 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 82 SGK Sinh học 9

  Hãy quan sát hình 29.1 và trả lời các câu hỏi sau: + Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường. + Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

 • Bài 3, trang 85, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, trang 85, SGK Sinh học lớp 9

  3. Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật bệnh di truyền ở người và một sô biện pháp hạn chế phát sinh các tật bệnh đó.

 • Bài 1,2, trang 85, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2, trang 85, SGK Sinh học lớp 9

  1.Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhăn Tơcnơ qua các đặc điểm hình thái nào? 2. Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh, và tật 6 ngón tay ở người.

 • Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 86 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 86 SGK Sinh học 9

  Câu 1: Nghiên cứu các trường hợp sau: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra trong gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh.

 • Câu hỏi lý thuyết 3 trang 87 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 3 trang 87 SGK Sinh học 9

  Dựa vào số liệu bảng 30.2 trang 87 hãy cho biết: nên sinh con ở lứa tuổi nào để đảm bảo giảm tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao?

 • Bài 3, trang 88, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, trang 88, SGK Sinh học lớp 9

  3.Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

 • Bài 1,2,trang 88,SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2,trang 88,SGK Sinh học lớp 9

  1.Di truyền y học tư vấn là gì? Gồm những nội dung nào? 2.Việc quy định: nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau dựa trên cơ sở khoa học nào?

Bài viết được xem nhiều nhất