Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bình chọn:
4.2 trên 60 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

  Câu 1: Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết: - Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội? - Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? Câu 2: Hãy vẽ sơ dồ phả hệ của cac trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: - Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao?

 • Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

  Quan sát hai sơ đồ hình 28.2a,b. Hãy trả lời các câu hỏi sau - Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

 • Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, 2, trang 81, SGK Sinh học lớp 9

  1.Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên. 2. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điếm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.