Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 69 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 69 SGK Sinh học 9

  Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau: - Sự tương quan giữa mức độ bội thể ( số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh dưỡng ở các cây nói trên như thế nào? - Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường quá mắt thường qua những dấu hiệu nào? - Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?

 • Câu hỏi lý thuyết 2 trang 70 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 2 trang 70 SGK Sinh học 9

  Hãy so sánh hai sơ đồ ở hình 24.5 và cho biết: Trong 2 trường hợp ( hình 24.5a,b) trừng hợp nào minh họa sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn.

 • Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9

  3.Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tập tư liệu và mổ tả một giống cây trồng đa bộí ở Việt Nam.

 • Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9

  1.Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ. 2.Sự hình thành thể đa bội do nguyên phán và giảm phân không bình thường như thế nào?