Bài 25: Thường biến

Bình chọn:
4.8 trên 74 phiếu
 • Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9

  Câu 1: Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây Câu 2: Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: - Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi? - Thường biến là gì?

 • Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

  3. Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đôi với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào?

 • Bài 1, 2, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, 2, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

  1. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến. 2.Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.

 • Câu hỏi lý thuyết 3 trang 73 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 3 trang 73 SGK Sinh học 9

  Hãy trả lời các câu hỏi sau: - Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống hay do kĩ thuật trồng trọt quy định? - Mức phản ứng là gì?