Bài 10: Giảm phân

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 33, SGK Sinh học lớp 9

    Bài 1, 2 trang 33, SGK Sinh học lớp 9

    1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. 2.Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tê bào con được tạo thành qua giảm phân ?

  • Bài 3, 4 trang 33, SGK Sinh học lớp 9

    Bài 3, 4 trang 33, SGK Sinh học lớp 9

    3. Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân. 4. Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở ki sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn tưong các trường hợp sau đây ?