Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu
 • Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

  Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

  Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội.

 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 35 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 35 SGK Sinh học 9

  Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cai lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

 • Bài 1, 2 trang 36, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, 2 trang 36, SGK Sinh học lớp 9

  1.Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật. 2.Giải thích vi sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.

 • Bài 3, 4, trang 36, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, 4, trang 36, SGK Sinh học lớp 9

  3.Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào ? 4.Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ? a)Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái b)Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội c)Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái d)Sự tạo thành hợp tử

 • Bài 5, trang 36, SGK, Sinh học lớp 9

  Bài 5, trang 36, SGK, Sinh học lớp 9

  Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng ki hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phản và thụ tinh sẽ cho ra các tồ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?