Di truyền học


Di truyền học nghiên cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của biện trứng di truyền và biến dị.

  1.  - Di truyền học nghiên cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của biện trứng di truyền và biến dị.

      -Di truyền bọc có một vai trồ quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho kboa bọc chọn giống và học, đặc biệt là trong công nghệ Stub học biện đại.

  2.    Nhờ dề ra phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát minh ra các định luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho di truyền hoc.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu