Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất hợp đồng đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu


Hợp đồng đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón và thuốc trừ sâu.

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****

HỢP ĐỒNG ĐẶT ĐẠI LÍ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

-     Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày ... tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.

-     Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2009

Tại Cầu Lự II, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Chúng tôi gồm:

Bên A:

Nhân dân xã....... huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: xã..... huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Điện thoại:...

Đại diện là ông (bà): Nguyễn Hà Thu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

 Bên B:

Công ti TNHH Thiên Nông

Địa chỉ: đường... thành phố Lào Cai

Điện thoại: …

Đại diện là ông (bà): Phạm Minh Tâm

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu với nội dung và các điều khoản sau:

Điểu 1. Nội dung giao dịch: đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu (cụ thể chủng loại sản phẩm được ghi rõ trong bảng sản phẩm của công ti).

Điểu 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

-    Mở đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu như trên cho bên B;

-     Nhận hàng, kiểm tra số lượng, chùng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng đại lí.

-     Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian cho bên B.

-     Bán đúng giá đã quy định.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.

-     Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, chất lượng hàng hoá cho bên A;

-    Vận chuyển hàng hoá an toàn đến giao tại cửa hàng đại lí cho bên A.

Điều 4. Phương thức thanh toán

-     Bên A được hưởng chiết khấu 30% tổng giá trị hàng hoá bán đuợc.

-    Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 30, hai bên thanh toán với nhau một lần và thống nhất kế hoạch tháng tới.

-      Để hàng hoá hư hỏng, mất mát, bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên B.

Điểu 5. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 03 năm 2009 đến hết ngày 22 tháng 09 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nêu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết.

Hợp đồng này được thành lập thành 05 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 03 bản.

Đại diện bên A:                                                                    Đại diện bên B:

Phó chủ tịch xã                                                             Trưởng phòng kinh doanh

 

       Thu                                                                                    Tâm

Nguyễn Hà Thu                                                                   Phạm Minh Tâm

( Kí và đóng dấu)                                                              ( Kí và đóng dấu)

Trích: loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí