Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Trả lời:

Từ giữa năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức này hoạt động riêng lẻ và chưa có sự hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy cần hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng và thống nhất thành một đảng lớn để tổ chức lãnh đạo quần chúng.

Các bài liên quan: - Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu