Vận dụng - Sáng tạo trang 24 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Vận dụng - Sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và vỗ tay mạnh – nhẹ theo hình tiết tấu

Phương pháp giải:

Đọc nhạc

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đọc nhạc bài số 2 và kết hợp vận động cơ thể

Câu 3

Hát và thể hiện nhịp nhanh – chậm theo ý thích.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu