Câu hỏi 2 trang 58 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Đọc hai bài đọc nhạc theo các yêu cầu

Bài 3: Đọc theo kí hiệu bàn tay

Bài 4: Đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc nhạc

Lời giải chi tiết

Bài 3:

Bài 4:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối năm