Câu hỏi 3 trang 59 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Biểu diễn bài hát đã học theo một trong các hình thức dưới đây:

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập cuối năm