Câu hỏi 1 trang 59 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em cùng nhóm(tổ) chọn và biểu diễn một bài hát kết hợp:

+Vận động theo nhịp.

+Gõ đệm theo bài hát.

+Thể hiện theo sự sáng tạo của em.

Lời giải chi tiết

Em và các bạn thống nhất chọn bài hát và thể hiện


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Đánh giá cuối năm