Đọc nhạc Bài số 2 trang 22 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đọc nhạc Bài số 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tên nốt trong bài đọc nhạc

Phương pháp giải:

Đọc các nốt nhạc

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

Câu 3

Tập đọc nhạc với nhạc đệm

Câu 4

Tập đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp

Câu hỏi

Hãy đọc và gõ đệm theo tiết tấu bài đọc nhạc số 2


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu