Câu hỏi mở đầu trang 25 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Quan sát bức tranh dưới đây và cho biết các bạn nhỏ đang cùng nhau làm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bức tranh

Lời giải chi tiết

Các bạn nhỏ đang cùng nhau ca múa, chơi nhạc cụ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 4: Tuổi thơ