Unit 7: Pollution - Ô nhiễm

Bình chọn:
4.1 trên 929 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 7

Xem chi tiết
Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chủ đề bài học này khá thú vị, mang tính “thời sự” cao vì liên quan đến sức khỏe và môi trường sống của quanh ta. Đó là sự ô nhiễm.

Xem chi tiết
A Closer Look 1  Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Khi thêm một hậu tố -ic vào một từ thì sẽ làm từ đó thay đổi cách nhấn âm. Ta sẽ nhấn âm trước ngay hậu tố thêm vào.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm việc theo nhóm. Học sinh A bắt đầu với câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng câu cuối của học sinh a để bắt đầu câu của anh ấy.

Xem chi tiết
Communication Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel.

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

Xem chi tiết
Project Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng nhóm em đang tham gia một cuộc thi với câu lạc bộ Xanh trong trường em.

Xem chi tiết


Gửi bài