Bình chọn:
4.2 trên 1100 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 1

Xem chi tiết
Getting started  Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

a. Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Complete the table with information from the pie chart. (Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn ở trên.)

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

4. Write sentences about what you like or don't like doing in your free time, beginning with the following. Then share what you have written with your partner.

Xem chi tiết
Communication Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Can you understand the abbreviation in the text? Use this "netlingo" dictionary if necessary.

Xem chi tiết
Skills 1  Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Read the text and choose the correct answer. (Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng.)

Xem chi tiết
Skills 2 - Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 - Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

Xem chi tiết
Looking Back - Unit 1  Tiếng Anh 8 mới Looking Back - Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

4. Complete the following sentences with your own ideas. (Hoàn thành những câu sau với những ý kiến riêng của bạn.)

Xem chi tiết
Project -Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới Project -Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

The runner who gets to the final destination firstly will receive the award. So what they need to do is just register here, prepare the running shoes and run.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay