Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam

Bình chọn:
4 trên 385 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 5

Xem chi tiết
Getting started Unit 5 Tiếng Anh 8 mới Getting started Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với hơn 1 động từ.

Xem chi tiết
A Closer Look 2  Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nối mỗi cặp câu với một trạng từ liên từ thích hợp trong khung để làm thành câu phức.

Xem chi tiết
Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nhìn vào hình. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn sau đó viết những từ đúng bên dưới những bức hình.

Xem chi tiết
Skills 1  Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

Xem chi tiết
Skills 2  Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?

Xem chi tiết
Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chương trình tài năng: Lên kế hoạch trình diễn. Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào? Chau van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam.

Xem chi tiết


Gửi bài