Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Bình chọn:
4.4 trên 479 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 11

Xem chi tiết
Giải sách bài tập Unit 11 SGK Tiếng Anh 8 mới Giải sách bài tập Unit 11 SGK Tiếng Anh 8 mới

Giáo sư Võ Hồng Anh - con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thị Quang Thái - là một nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Find the words in A in the conversation. Then match the to the words in B with similar meanings.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Điền vào chỗ trông với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Put the verbs in brackets into the correct tenses.

Xem chi tiết
Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Match the inventors in A with their inventions in B.

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo nhóm. Thế hiện sự đồng ý và không đồng ý về những tiến bộ khoa học có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong tương lai.

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Listen to the conversation and choose the best summary.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Looking Back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Write the correct form of the words in brackets.

Xem chi tiết
Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

John J.Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ tuổi nhất trên thế giới. Trong khi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, John đã rất yêu thích tạo ra những thứ mới.

Xem chi tiết


Gửi bài