Tuần 25 - Những người quả cảm

Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu
Chính tả - Tuần 25 Chính tả - Tuần 25

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 25: Khuất phục tên cướp biển trang 41 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi: Rừng đã bảng lảng thu...

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp làm vị ngữ để hoàn chỉnh câu kể Ai là gì?

Xem chi tiết

Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43, 44 Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43, 44

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43, 44 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Viết một tin nói về hoạt động của chi đội hay của trường (hoặc hoạt động của thôn xóm, phường xã); sau đó tóm tắt tin bằng một hoặc hai câu

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 44, 45 Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 44, 45

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 44, 45 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Gạch chân dưới những từ cũng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây

Xem chi tiết

Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 45, 46, 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Dưới đây là hai đoạn văn có thể dùng để mở đầu bài văn miêu tả cây hồng nhung. Ghi vào chỗ trống sự khác biệt giữa hai cách mở bài

Xem chi tiếtHỏi bài