Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1

Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 4

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 1 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 1

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 1 trang 132 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết vào bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều:

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 2 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 2

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 2 trang 134, 135 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc (M : Nguyễn Hiền rất có chí.):

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 3 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 3

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 3 trang 135 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Cho đề tập làm văn sau : “Kể chuyện ông Nguyễn Hiền” Em hãy viết :

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 4 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 4

Giải câu 1, 2, bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 4 trang 136 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn nói về nội dung bài thơ Đôi que đan (Tiếng Việt 4, tập một, trang 175 - 176) :

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 5 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 5

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 5 trang 136, 137 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau:

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 6 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 6

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 6 trang 137, 138 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Cho đề tập làm văn sau : “Tả một đồ dùng học tập của em.”

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 7 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 7

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 7 trang 138, 139, 140 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng nhất:

Xem chi tiết
Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 8 Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 8

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tuần 18 - Tiết 8 trang 140 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Cho đề bài sau : “Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu thích.”

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài