Tuần 20 - Người ta là hoa đất

Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu
Chính tả - Tuần 20 Chính tả - Tuần 20

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 20: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp trang 7, 8 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện sau :

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai làm gì? Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai làm gì? trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 1: Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của mỗi câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau :

Xem chi tiết

Tập làm văn - Miêu tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) Tập làm văn - Miêu tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Giải đề văn 1, 2, 3, 4 bài Tập làm văn - Miêu tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 9 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Đề 4: Tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Sức khỏe Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Sức khỏe

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ trang 10 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống sau từ như để hoàn chỉnh các thành ngữ sau :

Xem chi tiết

Tập làm văn - Luyện tập giới thiệu địa phương Tập làm văn - Luyện tập giới thiệu địa phương

Giải bài tập bài Tập làm văn - Luyện tập giới thiệu địa phương trang 11 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Bài tập: Hãy viết về những đổi mới ở xóm làng hoặc phố phường của em. (M : Phát triển phong trào trồng cây gây rừng, phát triển chăn nuôi, phát triển nghề phụ, giữ gìn xóm làng hay phố phường sạch đẹp,...)

Xem chi tiếtHỏi bài