Tuần 12 - Có chí thì nên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chính tả - Tuần 12 Chính tả - Tuần 12

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 12: Người chiến sĩ giàu nghị lực trang 81 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực trang 82, 83 Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực trang 82, 83

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực trang 82, 83 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm : chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

Xem chi tiết

Tập làm văn - Kết bài trong bài văn kể chuyện Tập làm văn - Kết bài trong bài văn kể chuyện

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Kết bài trong bài văn kể chuyện trang 83, 84, 85 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đây là một số kết bài của câu chuyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết đó là những kết bài theo cách nào.

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tính từ (tiếp theo) Luyện từ và câu - Tính từ (tiếp theo)

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Tính từ (tiếp theo) trang 86, 87 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?

Xem chi tiết

Tập làm văn - Kể chuyện Tập làm văn - Kể chuyện

Giải câu 1 bài Tập làm văn - Kể chuyện trang 88 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca bằng lời của cậu bé An-đrây-ca.

Xem chi tiếtHỏi bài