Tuần 11 - Có chí thì nên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chính tả - Tuần 11 Chính tả - Tuần 11

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 11: Nếu chúng mình có phép lạ VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống s hoặc x

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Luyện tập về động từ Luyện từ và câu - Luyện tập về động từ

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về động từ trang 75 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ?

Xem chi tiết

Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 76 Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 76

Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. Đề bài: Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyện nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Em trao đổi với người thân về tính cách đáng khâm phục của nhân vật đó.

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tính từ Luyện từ và câu - Tính từ

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Tính từ trang 77, 78 VBT Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1: Đọc truyện Cậu học sinh ở Ác-boa (Tiếng Việt 4, tập một, trang 110) và thực hiện các yêu cầu sau :

Xem chi tiết

Tập làm văn - Mở bài trong bài văn kể chuyện Tập làm văn - Mở bài trong bài văn kể chuyện

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 79, 80 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đây là một số mở bài của câu chuyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết đó là những cách mở bài nào.

Xem chi tiếtHỏi bài