Tuần 22 - Vẻ đẹp muôn màu

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu
Chính tả - Tuần 22 Chính tả - Tuần 22

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 22: Sầu riêng trang 19, 20 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau.

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 20, 21, 22 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 2: Viết lại những câu kể Ai thế nào? có trong đoạn văn. Gạch dưới chủ ngữ của từng câu.

Xem chi tiết

Tập làm văn - Luyện tập quan sát cây cối Tập làm văn - Luyện tập quan sát cây cối

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập quan sát cây cối trang 22, 23, 24 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét

Xem chi tiết

Mở rộng vốn từ - Mở rộng vốn từ: Cái đẹp trang 25 Mở rộng vốn từ - Mở rộng vốn từ: Cái đẹp trang 25

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Cái đẹp trang 25 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 4: Điền các thành ngữ hoặc cụm từ (đẹp người, đẹp nết - mặt tươi như hoa - chữ như gà bới) vào những chỗ trống thích hợp dưới đây :

Xem chi tiết

Tập làm văn - Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Tập làm văn - Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 26 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2. Câu 1: Đọc lại hai đoạn văn tả lá cây bàng, tả thân và gốc của cây sồi già (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 41 - 42). Ghi lại cách tả của tác giả trong mỗi đoạn

Xem chi tiếtHỏi bài