Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 1 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 1

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 1 trang 64 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Ghi vắn tắt vào bảng sau những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 2 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 2

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 2 trang 65 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào bài chính tả Lời hứa (Tiếng Việt 4, tập một, trang 96 - 97), trả lời các câu hỏi sau :

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 3 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 3

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 3 trang 66 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vắn tắt vào bảng sau những điều cần nhớ :

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 4 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 4

Giải câu 1, 2, 3 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 4 trang 67, 68 VBT Tiếng việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi vào bảng các từ ngữ đã học theo chủ điểm, mỗi chủ điểm năm tư:

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 5 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 5

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 5 trang 69, 70 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi lại vắn tắt những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau:

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 6 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 6

Giải câu 1, 2, 3 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 6 trang 71 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng):

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 7 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 7

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 7 trang 72, 73 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4, tập một, trang 100), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem chi tiết

Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 8 Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 8

Giải câu 1 bài Ôn tập giữa học kì 1 - Tuần 10 - Tiết 8 trang 73 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về mơ ước của em.

Xem chi tiếtHỏi bài