Vận dụng mục II trang 31 SGK Công nghệ - Cánh Diều


Đề bài

Em lựa chọn phương pháp nào để bảo quản thực phẩm sau: gạo, thịt, cá khô, rau cải? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bảo quản kín là phương pháp bảo quản được chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách ẩm tốt.

- Bảo quản đông lạnh là phương pháp bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ ≤ - 18ᵒC. Nước trong sản phẩm bị đóng băng

- Bảo quản bằng đường hoặc muối là phương pháp bảo quản thực phẩm sử dụng đường hoặc muối ở nồng độ cao để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối.


Lời giải chi tiết

Em lựa chọn phương pháp để bảo quản thực phẩm sau: gạo, thịt, cá khô, rau cải là:

   + Gạo sử dụng phương pháp bảo quản kín vì phương pháp này cách ẩm tốt.

   + Thịt sử dụng phương pháp bảo quản đông lạnh vì phương pháp này giúp thịt bị đóng băng ở nhiệt độ dưới 18 độ C

   + Cá khô sử dụng phương pháp bảo quản kín vì phương pháp này cách ẩm tốt.

   + Rau cải sử dụng phương pháp bảo quản bằng đường hoặc muối, bảo quản đông lạnh vì phương pháp này để ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây thối.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Bảo quản thực phẩm