Vận dụng 3 trang 73 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Giả sử giá của 1 số điện là 1 856 đồng và công suất định mức của một máy điều hòa nhiệt độ là 750W. Nếu mỗi ngày sử dụng máy này liên tục 6 giờ thì tiền điện tròn 1 tháng (30 ngày) của gia đình em là bao nhiêu? Nếu giảm thời gian sử dụng máy xuống còn 4 giờ mỗi ngày thì trong 1 tháng, gia đình em sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện?

Lời giải chi tiết

Công suất định mức của một máy điều hòa nhiệt độ là 750W (tức 0,75 kWh), nếu mỗi ngày sử dụng máy này liên tục 6 giờ thì điện năng tiêu thụ định mức của điều hòa trong 1 ngày là:

0,75 x 6 = 4,5 kWh

Giả sử giá của 1 số điện là 1 856 đồng thì tiền điện tối đa phải trả cho việc sử dụng điều hòa trong 1 ngày là:

4,5 kWh x 1 856 đồng/kWh = 8 352 đồng

Vậy tiền điện tròn 1 tháng của gia đình em là:

8 352 x 30 = 250 560 đồng

Nếu giảm thời gian sử dụng máy xuống còn 4 giờ mỗi ngày thì trong 1 tháng, gia đình em sẽ tiết kiệm được:

(250 560: 6) x 2 = 83 520 đồngBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu