Hoạt động mục 1 trang 70 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài


Câu hỏi 4 trang 70 Công nghệ lớp 6

Em hãy sắp xếp các phiếu 2, phiếu 3 và phiếu 4 ở trên vào các vị trí số 1, 2, 3 trong Hình 9.7 để giải thích nguyên lí làm việc của máy xay thực phẩm.


Câu hỏi 4 trang 70 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

- Vị trí số 1: Phiếu 4. Lựa chọn tốc độ xay.

- Vị trí số 2: Phiếu 3. Điện truyền vào động cơ 3.

- Vị trí số 3: Phiếu 2. Lưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩmBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu