Hoạt động mục 1 trang 65 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Câu hỏi 1 trang 65 Công nghệ lớp 6

Em hãy quan sát Hình 9.1 và chỉ ra các bộ phận chính của bàn là tương ứng với những mô tả dưới đây:

- Vỏ bàn là: bảo vệ các bộ phận bên trong bàn là.

- Dây đốt nóng: tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện.

- Bộ điều chỉnh nhiệt độ đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải.


Lời giải chi tiết

Các bộ phận chính của bàn là tương ứng với những mô tả theo bảng sau:

Hình

Tên bộ phận

Chức năng

1

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

Đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải.

2

Vỏ bàn là

Bảo vệ các bộ phận bên trong bàn là.

3

Dây đốt nóng

Tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu