Luyện tập 2 trang 72 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

Luyện tập 2 trang 72 Công nghệ lớp 6

Luyện tập 2 trang 72 Công nghệ lớp 6

a. Em hãy tính điện năng tiêu thụ định mức trong 1 ngày cho mỗi đồ dùng điện trên.

b. Giả sử giá của 1 số điện là 1 856 đồng thì tiền điện tối đa phải trả cho việc sử dụng mỗi đồ dùng điện ở bảng trên trong 1 ngày là bao nhiêu?


Lời giải chi tiết

a) Tính điện năng tiêu thụ định mức trong 1 ngày cho mỗi đồ dùng điện ở bảng trên như sau

Đồ dùng điện

Công suất định mức

Thời gian sử dụng điện trung bình trong 1 ngày

Điện năng tiêu thụ định mức trong 1 ngày

TV LCD

80W

3 giờ

0,24 kWh

Bộ đèn LED

18W

5 giờ

0,09 kWh

Quạt đứng

55W

8 giờ

0,44 kWh

Máy giặt

1 240 W

1 giờ

1,24 kWh

Tủ lạnh

100W

18 giờ

1,8 kWh

Nồi cơm điện

500W

1 giờ

0,5 kWh

Bếp điện từ

1 000W

1 giờ

1 kWh

b) Giả sử giá của 1 số điện là 1 856 đồng thì tiền điện tối đa phải trả cho việc sử dụng mỗi đồ dùng điện ở bảng trên trong 1 ngày như sau


Đồ dùng điện

Công suất định mức

Thời gian sử dụng điện trung bình trong 1 ngày

Điện năng tiêu thụ định mức trong 1 ngày

Tiền điện tối đa

TV LCD

80W

3 giờ

0,24 kWh

445.44 đồng

Bộ đèn LED

18W

5 giờ

0,09 kWh

167,04 đồng

Quạt đứng

55W

8 giờ

0,44 kWh

816,64 đồng

Máy giặt

1 240 W

1 giờ

1,24 kWh

2301,44 đồng

Tủ lạnh

100W

18 giờ

1,8 kWh

3340,8 đồng

Nồi cơm điện

500W

1 giờ

0,5 kWh

928 đồng

Bếp điện từ

1 000W

1 giờ

1 kWh

1856 đồngBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu