Vận dụng 2 trang 73 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một cửa hàng đồ dùng điện có bán các loại đèn bàn sau:

Vận dụng 2 trang 73 Công nghệ lớp 6

Giả sử các loại đèn này phát ra ánh sáng với cường độ như nhau, để tiết kiệm điện em sẽ chọn chiếc đèn nào làm đèn học ở nhà?


Lời giải chi tiết

Các loại đèn này phát ra ánh sáng với cường độ như nhau, để tiết kiệm điện em sẽ chọn chiếc đèn led công suất 4W. Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu