Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Hình học trang 102 SGK toán 7 tập 1


Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song trang 102 SGK toán 7 tập 1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

Lời giải chi tiết:

Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu 2

Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.

Lời giải chi tiết:

Định lý: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 3

Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải chi tiết:

Định nghĩa: Hai đường thẳng \(xx’, yy’ \) cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Kí hiệu là \(xx’ ⊥ yy’\)

Câu 4

Phát biểu định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Định nghĩa: Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Câu 5

Phát biểu dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết:

Nếu đường thẳng \(c\) cắt hai đường thẳng \(a, b\) và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì \(a\) và \(b\) song song với nhau.

Câu 6

Phát biểu tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 7

Phát biểu tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau;

b) Hai góc đồng vị bằng nhau;

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Câu 8

Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Định lý: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Câu 9

Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Định lý: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Câu 10

Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết:

Định lý: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.