Luyện tập mục I trang 47 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy phân loại trang phục ở Hình 9.2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân loại trang phục:

Theo giới tính: trang phục nam, trang phục nữ.

Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người già,…

Theo thời tiết: Trang phục thể thao, trang phục bảo hộ lao động, trang phục lễ hội, đồng phục


Lời giải chi tiết

Hình

Trang phục

a

Theo công dụng

b

Theo thời tiết

c

Theo công dụng

d

Theo giới tính

e

Theo lứa tuổi

g

Theo giới tính


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Trang phục và thời trang