Luyện tập 2 mục II trang 8 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Tính vùng miền thể hiện như thế nào trong cấu trúc nhà ở nơi em sinh sống?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên của từng vùng miền có sự khác biệt cũng ảnh hưởng đến cấu trúc nhà ở.

Lời giải chi tiết

Nhà ở vùng núi có sàn cao, mái dốc; nhà ở vùng ven biển thấp, nhỏ, ít cửa; nhà ở vùng đồng bằng có mái bằng, tường cao. Nhà em ở vùng đồng bằng nên tính vùng miền thể hiện trong cấu trúc nhà ở nơi em sinh sống là: có mái bằng, tường cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu