Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 2


Đề bài

Giải thích vì sao:  

\( \displaystyle{{ - 1} \over 2} = {3 \over { - 6}}\) ;  \( \displaystyle{{ - 4} \over 8} = {1 \over { - 2}}\) ;           \( \displaystyle{5 \over { - 10}} = {{ - 1} \over 2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) bằng nhau khi \(a.d=b.c\)

Lời giải chi tiết

\( \displaystyle{{ - 1} \over 2} = {3 \over { - 6}}\) vì \( \displaystyle (-1).(-6) = 3.2 = 6\)

\( \displaystyle{{ - 4} \over 8} = {1 \over { - 2}}\) vì \( \displaystyle (-4).(-2) = 1.8 = 8\)

\( \displaystyle{5 \over { - 10}} = {{ - 1} \over 2}\) vì \( \displaystyle 5.2 = (-1).(-10) = 10\) 


Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.