Lý thuyết tính chất cơ bản của phân số


Tính chất cơ bản của phân số.

Tính chất cơ bản của phân số 

+) Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

                            \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a.m}{b.m}\) , với \(m ∈ Z\) và \(m ≠ 0.\)

+) Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

                           \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a:n}{b:n}\), với \(n ∈ ƯC(a;b).\)

Ví dụ: \(\dfrac{3}{4}= \dfrac{3.3}{4.3}=\dfrac{9}{12},\)

\(\dfrac{-21}{35}= \dfrac{-21:7}{35:7}=\dfrac{-3}{5}.\)

Lưu ý:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với -1 thì ta được một phân số bằng nó có tử và mẫu lần lượt là đối số của tử số và mẫu số của phân số đã cho.

Nói cách khác, nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số thì được phân số bằng phân số đã cho.

 \(\dfrac{a}{b}= \dfrac{-a}{-b},\)  \(\dfrac{a}{-b}=\dfrac{-a}{b}\)

Ví dụ:  \(\dfrac{-3}{-2}= \dfrac{3}{2},\)  \(\dfrac{5}{-8}= \dfrac{-5}{8}\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 248 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài