Lý thuyết tính chất cơ bản của phân số


Tính chất cơ bản của phân số.

Tính chất cơ bản của phân số 

+) Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

                            \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a.m}{b.m}\) , với \(m ∈ Z\) và \(m ≠ 0.\)

+) Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

                           \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a:n}{b:n}\), với \(n ∈ ƯC(a;b).\)

Ví dụ: \(\dfrac{3}{4}= \dfrac{3.3}{4.3}=\dfrac{9}{12},\)

\(\dfrac{-21}{35}= \dfrac{-21:7}{35:7}=\dfrac{-3}{5}.\)

Lưu ý:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với -1 thì ta được một phân số bằng nó có tử và mẫu lần lượt là đối số của tử số và mẫu số của phân số đã cho.

Nói cách khác, nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số thì được phân số bằng phân số đã cho.

 \(\dfrac{a}{b}= \dfrac{-a}{-b},\)  \(\dfrac{a}{-b}=\dfrac{-a}{b}\)

Ví dụ:  \(\dfrac{-3}{-2}= \dfrac{3}{2},\)  \(\dfrac{5}{-8}= \dfrac{-5}{8}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 268 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.