Bài 11 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 204 phiếu

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề bài

 Điền số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất cơ bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho:

\(\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}\,\,\left( {m \in Z,m \ne 0} \right)\)

Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho:

\(\frac{a}{b} = \frac{{a:n}}{{b:n}}\,\,\left( {n \in UC\left( {a,b} \right)} \right)\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số:

- Với 2 phân số đầu tiên, nhân cả tử và mẫu với một số bất kì khác 0:

+) \(\frac{1}{4}=\frac{2}{8}\) (nhân cả tử và mẫu với 2)

 hoặc \(\frac{1}{4}=\frac{3}{12}\)  (nhân cả tử và mẫu với 3) ;...

+)  \(\frac{-3}{4}=\frac{-6}{8}\) (nhân cả tử và mẫu với 2)

hoặc \(\frac{-3}{4}=\frac{12}{-16}\)  (nhân cả tử và mẫu với 4);...

+)  \(1=\frac{2}{2}=\frac{-4}{-4}=\frac{6}{6}=\frac{-8}{-8}=\frac{10}{10}\);

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu