Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 Toán 6 Tập 2


Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

a) \( \displaystyle{1 \over 4}\) và \( \displaystyle{3 \over 12}\)                           

b) \( \displaystyle{2 \over 3}\) và \( \displaystyle{6 \over 8}\)

c) \( \displaystyle{{ - 3} \over 5}\) và \( \displaystyle{9 \over { - 15}}\)                     

d) \( \displaystyle{4 \over 3}\) và \( \displaystyle{{ - 12} \over 9}\) 

Phương pháp giải:

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu \(a.d=b.c\)

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \( \displaystyle1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12\)

Suy ra \( \displaystyle{1 \over 4}= \displaystyle{3 \over 2}\)

b) Ta có: \(2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16\)

Suy ra \( \displaystyle{2 \over 3} \ne {6 \over 8}\) 

c) Ta có : \(-3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45\)

Suy ra \( \displaystyle{{ - 3} \over 5}\)= \( \displaystyle{9 \over { - 15}}\)           

d) Ta có : \(4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = - 36 ≠ 36\)

Suy ra \( \displaystyle{4 \over 3} \ne {{ - 12} \over 9}\)

Câu hỏi 2

Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao ?

a) \(\dfrac {-2}{5}\) và \(\dfrac {2}{5}\)   b) \(\dfrac {4}{-21}\) và \(\dfrac {5}{20}\)

c) \(\dfrac {-9}{-11}\) và \(\dfrac {7}{-10}\) 

Phương pháp giải:

So sánh hai phân số với số 0, sau đó kết luận.

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(\dfrac {-2}{5}<0\) và \(\dfrac {2}{5}>0\)  nên \(\dfrac {-2}{5}<\dfrac {2}{5}\) hay hai phân số này không bằng nhau.

b) Vì \(\dfrac {4}{-21}<0\) và \(\dfrac {5}{20}>0\)  nên \(\dfrac {4}{-21}<\dfrac {5}{20}\) hay hai phân số này không bằng nhau.

c) Vì \(\dfrac {-9}{-11}>0\) và \(\dfrac {7}{-10}<0\)  nên \(\dfrac {-9}{-11}>\dfrac {7}{-10}\) hay hai phân số này không bằng nhau.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 70 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí