Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 154 phiếu

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông.

a) \(\frac{1}{2} = \frac{{...}}{{12}}\)

b) \(\frac{3}{4} = \frac{{15}}{{...}}\)

c) \(\frac{{...}}{8} = \frac{{-28}}{32}\)

d) \(\frac{3}{{...}} = \frac{{12}}{-24}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu a. d = b . c

Lời giải chi tiết

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x bằng cách nhân chéo.

ĐS: a)

\(\frac{1}{2} = \frac{{...}}{{12}}\)

=> 2.x = 12.1 => x = 12 : 2 = 6

 Vậy: \(\frac{1}{2}=\frac{6}{12}\) ;

  b)  \(\frac{3}{4} = \frac{{15}}{{...}}\) 

Nên 3. x = 4. 15 => x = 60 : 3 = 20
Vậy: \(\frac{3}{4}=\frac{15}{20}\) ;

c)\(\frac{{...}}{8} = \frac{{-28}}{32}\)

Nên ta có: 8. (-28) = x. 32 =>  -224 = x . 32 => x = -224 : 32 = - 7

Vậy: \(\frac{-7}{8}=\frac{-28}{32}\) ;

d) \(\frac{3}{{...}} = \frac{{12}}{-24}\)

Ta có: 3. (-24) = x. 12 => - 72 = x . 12 => x = (-72) : 12 = -6

Vậy ta có: \(\frac{3}{-6}=\frac{12}{-24}\) .

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Phân số bằng nhau

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu