Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2


Điền số thích hợp vào ô vuông.

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu \(a. d = b . c\)

Lời giải chi tiết

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x bằng cách nhân chéo.

 a) \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{x}}{{12}}\)

Nên \( 2.x = 12.1\)

\( x = 12 : 2\)

\(x= 6\)

 Vậy \(\dfrac{1}{2}=\dfrac{6}{12}\) ; 

  b)  \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{{15}}{{x}}\) 

Nên \(3. x = 4. 15\)

\(  x = 60 : 3 \)

\(x= 20\)
Vậy \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{15}{20}\) ;

c) \(\dfrac{{x}}{8} = \dfrac{{-28}}{32}\) 

Nên ta có \(8. (-28) = x. 32\)

\(  -224 = x . 32\) 

\( x = -224 : 32\)

\(x = - 7\)

Vậy: \(\dfrac{-7}{8}=\dfrac{-28}{32}\) ;

d) \(\dfrac{3}{{x}} = \dfrac{{12}}{-24}\)

Nên \(3. (-24) = x. 12 \)

\( - 72 = x . 12 \)

\( x = (-72) : 12 \)

\(x= -6\)

Vậy ta có: \(\dfrac{3}{-6}=\dfrac{12}{-24}.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 285 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí