Bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 2


Tìm các số nguyên x và y biết

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y biết :

a) \(\dfrac{x}{7}=\dfrac{6}{21}\) ;                                            

b) \(\dfrac{-5}{y}=\dfrac{20}{28}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu \(a. d = b . c\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\dfrac{x}{7}=\dfrac{6}{21}\) khi  \(x.21 = 6.7\) hay \(21x = 42.\)

Từ đó suy ra \(x = 42 : 21 = 2.\) Vậy \(x=2.\)

b) Ta có \(\dfrac{-5}{y}=\dfrac{20}{28}\) khi  \((-5). 28 = y . 20\) hay \(20y = -140.\)

Từ đó suy ra \(y = (-140) : 20 = -7.\) Vậy \(y = -7.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 373 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí