Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2. a) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

a) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.

b) Tìm một số biết \( \displaystyle 3{2 \over 5}\)  của nó bằng \( \displaystyle {{ - 2} \over 3}\) 

Phương pháp:  

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \((m,n \in N^*)\)

Cách giải: 

a) Số cần tìm là : \(\displaystyle 14:{2 \over 7} = 14.{7 \over 2} = 49\)

b) Số cần tìm là :

\(\eqalign{& {{ - 2} \over 3}:3{2 \over 5} = {{ - 2} \over 3}:{{3.5 + 2} \over 5}  \cr &  = {{ - 2} \over 3}:{{17} \over 5} = {{ - 2} \over 3}.{5 \over {17}} = {{ - 10} \over {51}} \cr} \)

Câu hỏi 2

Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng 13/20 dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp:

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \((m,n \in N^*)\)

Cách giải:

350 lít nước ứng với \(1-\dfrac{13}{20}=\dfrac {7}{20}\)( dung tích bể )

Bể này chứa được số lít nước là: \(350:\dfrac {7}{20}=350.\dfrac {20}{7}=1000\) ( lít nước)

Đáp số: 1000 lít

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2. Tìm một số biết.

Xem chi tiết
Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2. Biết rằng 13,32. 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

Xem chi tiết
Bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.

Xem chi tiết
Bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Xem chi tiết
Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1 Bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Đố:Bé kia chăn vịt khác thường Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa. Hàng 2 xếp thấy chưa vừa Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế

Xem chi tiết
Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1 Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu