Bài 132 trang 55 SGK Toán 6 tập 2


Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \( \displaystyle 2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\)

b) \( \displaystyle 3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số về phân số sau đó ta tìm x dựa vào các tính chất đã biết:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
2\dfrac{2}{3}.x + 8\dfrac{2}{3} = 3\dfrac{1}{3}\\
\dfrac{8}{3}x + \dfrac{{26}}{3} = \dfrac{{10}}{3}
\end{array}\) 

\(\begin{array}{l}
\dfrac{8}{3}x = \dfrac{{10}}{3} - \dfrac{{26}}{3}\\
\dfrac{8}{3}x = \dfrac{{ - 16}}{3}\\
x = \dfrac{{ - 16}}{3}:\dfrac{8}{3}\\
x = \dfrac{{ - 16}}{3}.\dfrac{3}{8}\\
x = - 2
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
3\dfrac{2}{7}.x - \dfrac{1}{8} = 2\dfrac{3}{4}\\
\dfrac{{23}}{7}x - \dfrac{1}{8} = \dfrac{{11}}{4}\\
\dfrac{{23}}{7}x = \dfrac{{11}}{4} + \dfrac{1}{8}\\
\dfrac{{23}}{7}x = \dfrac{{22}}{8} + \dfrac{1}{8}\\
\dfrac{{23}}{7}x = \dfrac{{23}}{8}\\
x = \dfrac{{23}}{8}:\dfrac{{23}}{7}\\
x = \dfrac{{23}}{8}.\dfrac{7}{{23}}\\
x = \dfrac{7}{8}
\end{array}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 204 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí