Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 36 Toán 6 Tập 2


Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 2

\( \displaystyle a)\,\,{{ - 5} \over {11}}.{4 \over {13}} = ... = ...; \)\( \displaystyle b)\,\,{{ - 6} \over {35}}.{{ - 49} \over {54}} = {{\left( { - 6} \right).\left( { - 49} \right)} \over {35.54}} \)\( \displaystyle = {{\left( { - 1} \right).\left( { - 7} \right)} \over {5.9}} = ...  \) 

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle  a)\,\,{{ - 5} \over {11}}.{4 \over {13}} = {{ - 5.4} \over {11.13}} = {{ - 20} \over {143}}; \)\(\displaystyle b)\,\,{{ - 6} \over {35}}.{{ - 49} \over {54}} = {{\left( { - 6} \right).\left( { - 49} \right)} \over {35.54}} \)\(\displaystyle = {{\left( { - 1} \right).\left( { - 7} \right)} \over {5.9}} = {7 \over {45}} \)

Câu hỏi 3

Tính: \(a)\,\,\dfrac{{ - 28}}{{33}}.\dfrac{{ - 3}}{4}\);    \(b)\,\,\,\dfrac{{15}}{{ - 17}}.\dfrac{{34}}{{45}}\)

\(c)\,\,\,{\left( {\dfrac{{ - 3}}{5}} \right)^2}\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số, ta nhân hai tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(a)\,\,\,\dfrac{{ - 28}}{{33}}.\dfrac{{ - 3}}{4} = \dfrac{{\left( { - 28} \right).\left( { - 3} \right)}}{{33.4}} \)\(= \dfrac{{\left( { - 7} \right).4.\left( { - 3} \right)}}{{3.11.4}} = \dfrac{7}{{11}}\)

\(b)\,\,\dfrac{{15}}{{ - 17}}.\dfrac{{34}}{{45}} = \dfrac{{15.34}}{{ - 17.45}}\)\( = \dfrac{{15.17.2}}{{ - 17.15.3}} =  - \dfrac{2}{3}\) 

\(c)\,\,{\left( {\dfrac{{ - 3}}{5}} \right)^2} = \dfrac{{ - 3}}{5}.\dfrac{{ - 3}}{5} \)\(= \dfrac{{\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right)}}{{5.5}} = \dfrac{9}{{25}}\)

Câu hỏi 4

Tính: \(a)\,\,\left( { - 2} \right).\dfrac{{ - 3}}{7}\);    \(b)\,\,\dfrac{5}{{33}}.\left( { - 3} \right)\)   \(c)\,\,\,\dfrac{{ - 7}}{{31}}.0\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số nguyên với một phân số ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

\(a)\,\,\left( { - 2} \right).\dfrac{{ - 3}}{7} = \dfrac{{\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right)}}{7} = \dfrac{6}{7}\) 

\(b)\,\,\dfrac{5}{{33}}.\left( { - 3} \right) = \dfrac{{5.\left( { - 3} \right)}}{{33}} = \dfrac{{ - 15}}{{33}} = \dfrac{{ - 5}}{{11}}\)

\(c)\,\,\dfrac{{ - 7}}{{31}}.0 = 0\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.