Bài 69 trang 36 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 175 phiếu

Giải bài 69 trang 36 SGK Toán 6 tập 2. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể)

Đề bài

Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

a) \(\frac{-1}{4}.\frac{1}{3}\) ;                        

b) \(\frac{-2}{5}.\frac{5}{-9}\) ;                             

c) \(\frac{-3}{4}.\frac{16}{7}\) ;

d) \(\frac{-8}{3}.\frac{15}{24}\) ;                      

e) \((-5).\frac{8}{15}\) ;                            

g) \(\frac{-9}{11}.\frac{5}{18}\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{-1}{4}.\frac{1}{3} = \frac{-1.1}{4.3}\) =  \(\frac{-1}{12}\) ;    

b) \(\frac{-2}{5}.\frac{5}{-9} = \frac{-2.5}{5.(-9)}\) = \(\frac{2}{9}\) ;      

c) \(\frac{-3}{4}.\frac{16}{7} = \frac{-3.16}{4.7} \)  = \(\frac{-12}{17}\) ;        

d) \(\frac{-8}{3}.\frac{15}{24} = \frac{-8.15}{3.24} \)  = \(\frac{-5}{3}\) ;        

e) \((-5).\frac{8}{15} = \frac{-5.8}{1.15}\)  = \(\frac{-8}{3}\) ;        

 g) \(\frac{-9}{11}.\frac{5}{18} = \frac{-9.5}{11.18}\) = \(\frac{-5}{22}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Phép nhân phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu