Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 52 phiếu

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau.

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(y\) và \(x\) tỉ lệ thuận với nhau:

a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của \(y\) đối với \(x\);

b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;

c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của \(y\) và \(x\)?

\(\dfrac{{{y_1}}}{{{x_1}}};{\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{{y_2}}}{{{x_2}}};{\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{{y_3}}}{{{x_3}}};{\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{{y_4}}}{{{x_4}}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) \({x_1} = 3;{y_1} = 6\) nên hệ số tỉ lệ của \(y\) đối với \(x\) là \(6 : 3 = 2\)

\( \Rightarrow y = 2x\)

b)

c) \(\dfrac{{{y_1}}}{{{x_1}}} = {\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{{y_2}}}{{{x_2}}} = {\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{{y_3}}}{{{x_3}}} = {\kern 1pt} \dfrac{{{y_4}}}{{{x_4}}} = 2\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1 Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1 Bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1 Bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1 Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1. Cho đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

Xem chi tiết
Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.